Λέιζερ αποτρίχωση πριν το καλοκαίρι

Λέιζερ αποτρίχωση πριν το καλοκαίρι

Όπως λέει και η γνωστή παροιμία “Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν”. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της λέιζερ αποτρίχωσης. Η μόνιμη αποτρίχωση απαιτεί μια σειρά επαναλήψεων της ιατρικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά οι πιο πολλοί αναβάλλουν συνεχώς την αποτρίχωση μέχρι που φτάνει το καλοκαίρι.

Το καλύτερο χρονικό σημείο για τις συνεδρίες λέιζερ αποτρίχωσης είναι πριν έρθει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μπορεί να συνεχιστεί καθώς υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα που επιτρέπουν την επανάληψη των διαδικασιών για την διατήρηση του αποτελέσματος.

Υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα αν η λέιζερ αποτρίχωση γίνει πριν το καλοκαίρι, τα σημαντικότερα είναι τα παρακάτω:

  • Οι πιο λευκές αποχρώσεις του δέρματος είναι αυτή την περίοδο. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη ένταση στο λέιζερ που θα προκαλεί μικρότερο ερεθισμό με ταυτόχρονα βελτιωμένο αποτέλεσμα.
  • Το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα των διαδικασιών σε συνδυασμό με τα κενά χρονικά διαστήματα μεταξύ των συνεδριών θα το έχουμε την καλύτερη χρονική στιγμή, το καλοκαίρι.
  • Την άνοιξη και το καλοκαίρι υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες του ατόμου (γυμναστήριο, φιλικές συναντήσεις για διασκέδαση, κλπ), που περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο που μπορεί να αφιερώσει στην λέιζερ αποτρίχωση συγκριτικά με τον χειμώνα.

Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που καθιστούν την λέιζερ αποτρίχωση, μια διαδικασία που είναι προτιμότερο να γίνει αυτή την χρονική περίοδο και να μην μετατεθεί προς το καλοκαίρι.