Πως να διαλέξω κατάλληλο Κέντρο Εμφύτευσης Μαλλιών;

Πως να διαλέξω κατάλληλο Κέντρο Εμφύτευσης Μαλλιών;

μαλλιαΗ εμφύτευση μαλλιών είναι μία επέμβαση που απαιτεί έναν έμπειρο πλαστικό χειρουργό με εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα για να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να προσέξετε λοιπόν κατά την έρευνα αγοράς που κάνετε για να επιλέξετε Κέντρο εμφύτευσης μαλλιών; Η Διεθνής Εταιρεία Χειρουργικής αποκατάστασης Μαλλιών(ISHRS) έχει ανακοινώσει ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα Κέντρο. Αυτά είναι συνοπτικά τα παρακάτω: 

Πλαστικός Χειρουργός

Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, να έχει τεχνογνωσία, να γνωρίζει όλες τις σύγχρονες μεθόδους, να είναι συνεχώς ενημερωμένος για τις επιστημονικές εξελίξεις και να έχει πείρα πολλών ετών με πολλές επεμβάσεις.

Επιστημονική Ομάδα

Ο πλαστικός χειρουργός συνεργάζεται στην επέμβαση με ειδική επιστημονική ομάδα. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εμφύτευσης μαλλιών παίζει η πείρα της ομάδας και οι γνώσεις της στις τεχνικές τοποθέτησης των μοσχευμάτων με ασφάλεια, ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα.

 

Τεχνική Εμφύτευσης Μαλλιών

Ανάλογα με τον ασθενή πρέπει να γίνεται επιλογή μεθόδου FUE ή FUT-STRIP ή συνδυασμός και των δύο. Δεν υπάρχει “καλύτερη μέθοδος”, η επιλογή εξαρτάται από παράγοντες που ένας έμπειρος πλαστικός χειρουργός μπορεί γρήγορα να αξιολογήσει. Περιπτώσεις Κέντρων Μεταμόσχευσης Μαλλιών που προωθούν μία μέθοδο (πχ. “η τεχνική FUE είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος”) γίνεται για καθαρά εμπορικούς σκοπούς. Αυτά τα Κέντρα που προτάσσουν το οικονομικό όφελος σε βάρος της Ιατρικής επιστήμης θα πρέπει να αποφεύγονται!