Τι είναι η ανόρθωση γλουτών;

Οι γλουτοί, στη γυναίκα και στον άνδρα, αποτελούσαν ανέκαθεν ένα σημαντικό αισθητικό στοιχείο. Με την επέμβαση αυτή ο πλαστικός χειρουργός αποσκοπεί στην ανόρθωση της περιοχής των γλουτών, όταν αυτοί έχουν υποστεί μία πτώση. Η πτώση γλουτών μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη απώλεια βάρους ή στη χαλάρωση του δέρματος, που παρατηρείται όσο ένα άτομο μεγαλώνει σε ηλικία.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

Η διαδικασία εστιάζει κυρίως στην αφαίρεση της περίσσιας του δέρματος, καθώς και στη στήριξη των υπολοίπων ιστών σε μία υψηλότερη θέση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, οι οποίες αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη στήριξη των ιστών, στη μετατόπιση του όγκου σε σωστό σημείο, καθώς και στην τοποθέτηση των ουλών σε σημεία που θα καλύπτονται πιο εύκολα.

Το βασικό μειονέκτημα της επέμβασης αυτής είναι ότι υπάρχουν κάποιες τομές. Οι τομές καταλήγουν σε δημιουργία ουλών, οι οποίες με τον καιρό βελτιώνονται αλλά ποτέ δεν εξαφανίζονται πλήρως. Θα πρέπει λοιπόν, το άτομο που σκέφτεται να προβεί σε αυτή τη διαδικασία πρώτα απ’ όλα να έχει αποδεχθεί την ύπαρξη των ουλών. Καλό θα ήταν να μιλήσει με το γιατρό του προκειμένου να δει φωτογραφίες από άλλα άτομα που έχουν κάνει παρόμοια επέμβαση κι επομένως να κρίνει κατά πόσο τα σημάδια θα είναι αποδεκτά σε εκείνη ή εκείνον.

Ανάλογα λοιπόν με την περιοχή όπου τοποθετούνται οι ουλές, οι τεχνικές χωρίζονται σε διάφορα είδη. Στις περισσότερες τεχνικές οι πλαστικοί χειρουργοί τοποθετούν τις τομές στο ανώτερο μέρος του γλουτού,  ξεκινώντας από το ανώτερο μέρος της σχισμής ανάμεσα στους γλουτούς και κατευθύνοντάς τις οριζόντια, αριστερά και δεξιά. Οι πλαστικοί χειρουργοί χρησιμοποιούν και άλλες τεχνικές, στις οποίες κάνουν τις τομές σε άλλες περιοχές των γλουτών, ακόμα και στο κατώτερο μέρος αυτών.

Ανόρθωση γλουτών

Μέσω αυτής της τομής, ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί την περίσσια του δέρματος και ανακατανέμει το υποδόριο λίπος σε νέα πιο υψηλή θέση. Εάν οι γλουτοί δεν έχουν αρκετό όγκο, μπορεί παράλληλα να γίνει και αύξηση των γλουτών με τις τεχνικές που αναγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Κατά καιρούς έχουν περιγραφεί διάφορες άλλες μέθοδοι, όπως με χρήση πλαστικών άγκιστρων τα οποία τοποθετούνται μέσα στους γλουτούς για να τους συγκρατούν σε υψηλότερη θέση. Αυτές οι τεχνικές, ενώ δίνουν μία αρχική βελτίωση, σε σύντομο χρονικό διάστημα ο γλουτός καταλήγει στην ίδια πτωτική θέση που είχε στην αρχή.

Η επέμβαση γίνεται σε χώρο νοσοκομείου και το είδος της αναισθησίας μπορεί να είναι γενική ή επισκληρίδειος. Η διάρκεια της διαδικασίας συνήθως είναι της τάξεως των δύο ωρών. Μετά από αυτό συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι της τάξεως των 24 ωρών ή και λιγότερο. Πολλές φορές δεν απαιτείται διανυκτέρευση.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

Επιστροφή στις απλές καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να γίνει ακόμη και την επόμενη ημέρα, ενώ η επιστροφή στην εργασία συνήθως γίνεται μετά από 4-5 ημέρες αν πρόκειται για δουλειά γραφείου, ενώ μπορεί να φτάσει και τις 10-15 ημέρες εάν πρόκειται για εργασία που απαιτεί σωματική κόπωση.

Τις μέρες μετά την επέμβαση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα της περιοχής, διότι γενικά οι γλουτοί είναι μία περιοχή όπου υπάρχουν αρκετά μικρόβια και η σχολαστική καθαριότητα είναι σημαντική.

Ανόρθωση γλουτών

Πολλά άτομα πιστεύουν ότι κάνοντας μια αυξητική γλουτών, αντί για ανόρθωση γλουτών, μπορούν να διορθώσουν τη χαλάρωση στην περιοχή. Ενώ κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε πολύ μικρό βαθμό χαλάρωσης, σε μέτριο ή και μεγαλύτερο βαθμό χαλάρωσης όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν γίνεται αλλά το αποτέλεσμα είναι ακόμα χειρότερο. Ιδίως δε εάν οι γλουτοί δεν υπολείπονται, αλλά έχουν φυσιολογικό μέγεθος, το άτομο που κάνει τη διαδικασία μπορεί να καταλήξει με μεγαλύτερους, πτωτικούς γλουτούς. Επομένως, η αύξηση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε γλουτούς οι οποίοι πραγματικά υπολείπονται σε μέγεθος και εφόσον δεν υπάρχει σημαντική χαλάρωση.

Η επέμβαση ανόρθωσης των γλουτών συνηθίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης του τομέα των επεμβάσεων για απώλεια βάρους (επεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής). Ο αυξημένος αριθμός ατόμων που έχει χάσει πολλά κιλά έχει αυξήσει και τη ζήτηση της επέμβασης ανόρθωσης των γλουτών, διότι τα άτομα αυτά συνήθως παρουσιάζουν μεγάλη πτώση στην περιοχή αυτή.

Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, εφόσον βέβαια υπάρχει μία πραγματική ανάγκη και η διαδικασία δεν γίνεται για μικροπροβλήματα.

Περισσότερες υπηρεσίες