Διαμόρφωση γραμμών σώματος

Το ανθρώπινο σώμα έχει διάφορες αναλογίες μεταξύ των στοιχείων του. Μετά από μελέτες, έχουν καθοριστεί κάποιες αναλογίες οι οποίες θεωρούνται ιδανικές. Με τον όρο Βελτίωση Γραμμών Σώματος εννοούμε τις διαδικασίες εκείνες με τις οποίες βελτιώνουμε τις αναλογίες του σώματος, διαμορφώνοντας το σχήμα του. Στόχος μας είναι να κάνουμε το σώμα πιο όμορφο και πιο αρμονικό.

Όταν ένα άτομο δεν έχει αρμονικές αναλογίες κι εφόσον προβληματίζεται για την εικόνα του, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της πλαστικής χειρουργικής, έτσι ώστε να φέρει το σώμα του στις σωστές αναλογίες ή έστω να τις πλησιάσει.

Ο πλαστικός χειρουργός, μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές, προκειμένου να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως είναι η λιποαναρρόφηση, η εμφύτευση λίπους, η χρήση ενθεμάτων, η χρήση ενέσιμων υλικών, κ.α.

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η βασικότερη μέθοδος, που χρησιμοποιείται από τους πλαστικούς χειρουργούς για τη βελτίωση των γραμμών του σώματος, είναι η γνωστή σε όλους λιποαναρρόφηση.

Η λιποαναρρόφηση αποσκοπεί στο να αφαιρέσει τοπικό πάχος και κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξομαλύνει τις επιφάνειες. Τα τελευταία χρόνια, νέες μέθοδοι λιποαναρρόφησης, όπως η laser λιπόλυση και η παλμική λιποαναρρόφηση, έχουν προστεθεί στη φαρέτρα της πλαστικής χειρουργικής, με αποτέλεσμα η λιποαναρρόφηση να γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική και με μικρότερο χρόνο αποθεραπείας.

ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το λίπος, το οποίο λαμβάνουμε με τη λιποαναρρόφηση, μπορεί να υποστεί επεξεργασία και να τοποθετηθεί σε σημεία όπου υπάρχει έλλειμμα με εμφύτευση λίπους.

Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος εμφύτευσης λίπους έχει εξελιχθεί, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο ατραυματική για τα λιποκύτταρα. Όταν εμφυτεύονται τα λιποκύτταρα, ένα ποσοστό από αυτά απορροφάται και ένα άλλο μένει για πάντα. Με τις νεότερες μεθόδους λήψης κι επεξεργασίας του λίπους, μπορούν σήμερα μεγάλα ποσοστά λίπους, από αυτά που εμφυτεύονται, να παραμείνουν για πάντα.

Αυτό έχει δώσει λύση σε πολλά προβλήματα, διότι το λίπος υπάρχει στον οργανισμό συνήθως σε αρκετά μεγάλες ποσότητες κι επομένως έχουμε μεγάλες ποσότητες υλικού να χρησιμοποιήσουμε για να γεμίσουμε ακόμη και μεγάλες επιφάνειες.

Βελτίωση γραμμών σώματος

ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άλλη αποτελεσματική μέθοδος στη διαμόρφωση των γραμμών του σώματος, είναι η  τοποθέτηση ενθεμάτων. Τα ενθέματα αυτά είναι συνήθως ενθέματα σιλικόνης. Τα ενθέματα με το πέρασμα των ετών, έχουν βελτιωθεί στην κατασκευή τους και συνεχώς προστίθενται κατάλληλα ενθέματα για όλο και περισσότερες περιοχές του σώματος. Υπάρχουν αυστηρότατοι έλεγχοι και η ασφάλεια των ενθεμάτων θεωρείται δεδομένη, όταν προέρχονται από αξιόπιστες εταιρείες.

Τα ενθέματα μπορούν να τοποθετηθούν από μία μικρή τομή και χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα σημάδια. Ενθέματα μπορούν να τοποθετηθούν στους μαστούς, στους γλουτούς, στις κνήμες (γάμπες), αλλά σπανιότερα και σε άλλες περιοχές όπως κοιλιά, ανδρικό στήθος, βραχίονες και διάφορα άλλα σημεία του σώματος.

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ένα υλικό που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιείται πλέον και για τη διαμόρφωση των γραμμών του σώματος, είναι το υαλουρονικό. Υπάρχει υαλουρονικό, το οποίο είναι φτιαγμένο ειδικά για το σώμα και μπορεί να δώσει μία εύκολη λύση, όπου υπάρχει ανάγκη για όγκο.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πέραν των προηγουμένων μεθόδων ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει κι άλλες μεθόδους για να επιτύχει αρμονικές αναλογίες στο σώμα. Η ανόρθωση των γλουτών, των μηρών, του στήθους, αλλά και η κοιλιοπλαστική μπορούν να θεωρηθούν ως μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των γραμμών του σώματος.

Όλο και περισσότερες μέθοδοι προστίθενται και εξελίσσονται, όσον αφορά στη βελτίωση των γραμμών και των αναλογιών του σώματος, κάνοντας πιο εύκολη, αλλά και πιο αποτελεσματική τη διαδικασία αυτή.

Περισσότερες υπηρεσίες