Πλαστική ουλών προσώπου & σημάδια από ακμή

Οι ουλές από ακμή  αφορούν κυρίως άτομα τα οποία κατά τη διάρκεια της νεανικής τους ηλικίας είχαν πρόβλημα βαθιάς κυστικής ακμής. Οι ουλές αυτές συνήθως βρίσκονται στο πρόσωπο, αλλά πολλές φορές μπορεί να αφορούν και στο σώμα, ιδίως στην πλάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κανείς στη διαδικασία της διόρθωσης, είναι η ακμή να μη βρίσκεται σε ενεργό φάση, να έχει δηλαδή σταματήσει, έστω κατά το μεγαλύτερο μέρος και οι ουλές να έχουν σταθεροποιηθεί. Επίσης, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει ότι η πλήρης εξαφάνιση των ουλών είναι αδύνατη και αυτό που μπορεί να επιτύχει είναι τη βελτίωσή τους σε κάποιο ποσοστό, ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και το είδος των ουλών.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διόρθωσης, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πλαστικός χειρουργός, όπως το πήλινγκ, η χειρουργική αφαίρεση, η χρήση ενέσιμων υλικών.

ΠΗΛΙΝΓΚ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ 

Η βασικότερη μέθοδος βελτίωσης των σημαδιών από ακμή είναι τα peelings. Όπως αναφέρουμε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο των peelings, αυτά είναι τριών ειδών, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται κι επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το βάθος στο δέρμα, στο οποίο φτάνουμε.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PEELING

Τα peelings ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής χωρίζονται σε:
ΧΗΜΙΚΑ PEELING: Η λείανση του δέρματος γίνεται με χημικό τρόπο. Συνήθως χρησιμοποιούνται οξέα, τα οποία εξαχνώνουν την επιδερμίδα και δίνουν τη δυνατότητα να αναπλαστεί επιδερμίδα καλύτερης υφής. Οι ουλές αποκτούν πιο ομαλό περίγραμμα και γίνονται λιγότερο βαθιές, άρα και λιγότερο εμφανείς.
ΜΗΧΑΝΙΚΑ PEELING: Γίνονται με τη μέθοδο της δερμοαπόξεσης (σβουράκι), όταν πρόκειται για βαθιά peeling και με κρυστάλλους, όταν πρόκειται για πιο ελαφριά πήλινγκ.
LASER: Υπάρχουν δύο τύποι laser που χρησιμοποιούνται στην ακμή: τα λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα (CO2 Laser) και τα Laser Erbium. Και τα δύο αποσκοπούν στο να λειάνουν τις ουλές και να τις κάνουν πιο ρηχές.

Όσον αφορά στο βάθος, όπως προαναφέραμε, όσο πιο βαθιά προχωράει o πλαστικός χειρουργός στο δέρμα, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα έχει. Βέβαια, ακόμα και στα βαθύτερα peelings, δεν μπορεί να γίνει τέλεια εξαφάνιση των ουλών, αλλά μπορεί να υπάρξει ένα ποσοστό βελτίωσης της τάξης του 40%-70%.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΗΛΙΝΓΚ


Ο χρόνος αποθεραπείας εξαρτάται από το είδος του peeling και από το βάθος διείσδυσης. Στα βαθύτερα πήλινγκς ο χρόνος αποθεραπείας κυμαίνεται από 10 έως 15 μέρες συνήθως.

Τα peelings γίνονται μόνο χειμερινούς μήνες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση στον ήλιο για μερικούς μήνες αφότου πραγματοποιηθούν. Η μέθοδος αυτή μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μεθόδους για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΥΛΩΝ ΑΚΜΗΣ


Εκτός της εφαρμογής peeling, υπάρχουν και οι εξής άλλοι τρόποι διόρθωσης των ουλών της ακμής:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ: Εφαρμόζεται μόνο σε πολύ βαθιές κι έντονες ουλές, όπου μπορεί κανείς να τις αφαιρέσει και να κάνει μία συρραφή. Το σημάδι μετά τη συρραφή θα είναι σαφώς καλύτερο από τη βαθιά ουλή. Δεν είναι κύρια μέθοδος, αλλά χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με άλλες μεθόδους, όταν οι ουλές είναι πολύ έντονες.

ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ: Συνήθως αφορά κάποιους συγκεκριμένους τύπους ουλών και δεν απευθύνεται σε όλα τα είδη. Με κάποιο υλικό γεμίσματος, που συνήθως είναι το υαλουρονικό, ο πλαστικός χειρουργός γεμίζει την ουλή και την κάνει να φαίνεται πιο επίπεδη. Άλλωστε, το βασικό αισθητικό πρόβλημα στις ουλές από ακμή, δεν είναι ο ουλώδης ιστός αλλά η ανομοιογένεια της επιφάνειας του δέρματος. Από τη στιγμή που, με χρήση ενέσιμων υλικών, η ουλή έρθει στο ίδιο επίπεδο με το υπόλοιπο δέρμα, η γενικότερη εικόνα γίνεται πολύ καλύτερη. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν αποτελεί μια μόνιμη λύση. Η διάρκεια του αποτελέσματος όμως είναι αρκετά μεγάλη (1-3 χρόνια). Βέβαια το σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι πρόκειται για μια πολύ εύκολη διαδικασία της τάξης των πέντε λεπτών.

Το πρόβλημα των ουλών από ακμή είναι αρκετά επιβαρυντικό για την ψυχολογία των ατόμων, τα οποία συνήθως είναι νέα σε ηλικία. Η βελτίωση του προβλήματος, βοηθάει στη βελτίωση της ψυχολογίας, σε μία ηλικία μάλιστα που είναι αρκετά ευαίσθητη. 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΥΛΕΣ

Τα ατυχήματα κάθε είδους και ιδίως τα τροχαία, αποτελούν συχνό φαινόμενο στη χώρα μας. Ιδίως όσον αφορά στα τροχαία ατυχήματα, είναι γνωστό ότι κατέχουμε τη θλιβερή πρωτιά πανευρωπαϊκά. Τα ατυχήματα όμως μπορούν να είναι και πολλών άλλων ειδών, όπως για παράδειγμα εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα στο σπίτι, εγκαύματα και διάφορα άλλα.

Τα ατυχήματα, εκτός από αισθητικά προβλήματα, μπορούν να δημιουργήσουν και πρόβλημα λειτουργικότητας στο ανθρώπινο σώμα ή να δημιουργήσουν ελλείμματα ιστών, τα οποία θα πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθούν.

Η πλαστική χειρουργική μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα. Πολύς κόσμος έχει την εντύπωση ότι όποια ζημιά και να έχει γίνει στους ανθρώπινους ιστούς, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να την επαναφέρει ακριβώς όπως ήταν πριν. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σαφώς όμως μπορούν να γίνουν πολλά.

ΠΩΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΛΕΣ

Οι πλαστικοί χειρουργοί εφαρμόζουν παγκοσμίως συγκεκριμένες μεθόδους για τη βελτίωση των ουλών και σημαδιών.

ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΤΩΝ

Ένα όπλο που έχει στα χέρια του ο πλαστικός χειρουργός, είναι η μεταφορά ιστών από το ένα σημείο του σώματος στο άλλο. Οι ιστοί αυτοί μπορεί να βρίσκονται κοντά στην περιοχή της βλάβης ή και σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο.

Η μεταφορά ιστών μπορεί να γίνει με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους, που στο παρόν κείμενο δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούν, διότι είναι πολύπλοκοι και θα δημιουργήσουν μάλλον σύγχυση παρά θα διευκολύνουν τον ενδιαφερόμενο. Αυτό που μπορεί κανείς να γνωρίζει είναι ότι, όπως προαναφέραμε, οι ιστοί αυτοί μπορεί να είναι διαφόρων μορφών και να μεταφερθούν από πολλά και διαφορετικά σημεία του σώματος σε κάποιο άλλο.

Αυτή η διαδικασία συνήθως δεν γίνεται για αισθητικούς λόγους, αλλά για να καλυφθεί κάποιο κενό ή για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα μίας συγκεκριμένης περιοχής στο σώμα. Οι ιστοί που μεταφέρονται από άλλο σημείο του σώματος είναι διαφορετικής υφής και επομένως δεν ταιριάζουν αισθητικά με την περιοχή όπου βρίσκεται το έλλειμμα.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΥΛΩΝ

Ο πλαστικός χειρουργός έχει πολλά εργαλεία στα χέρια του, για τη βελτίωση των ουλών.
Συγκεκριμένα laser χρησιμοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση, τα οποία έχουν την ιδιότητα να λειαίνουν τις ουλές.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται υλικά γεμίσματος (πχ το υαλουρονικό), τα οποία τείνουν να γεμίζουν μία ουλή, εφόσον αυτή δημιουργεί εσολκή (βαθούλωμα).
Κάποιες άλλες φορές η τοπική έγχυση κορτιζόνης, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της όψης μίας υπερτροφικής ουλής.

ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Όσον αφορά τα αισθητικά προβλήματα που δημιουργεί ένα ατύχημα, αυτά χρήζουν ξεχωριστής αναφοράς. Τα σημάδια από ατύχημα, που ενοχλούν συνήθως, είναι αυτά που βρίσκονται στο πρόσωπο. Το σώμα καλύπτεται και δεν δημιουργεί τόση ψυχική ενόχληση όσο τα σημάδια στο πρόσωπο.

Ο πλαστικός χειρουργός δεν μπορεί να εξαφανίζει ουλές. Η δημιουργία ουλής είναι μία φυσιολογική διαδικασία του οργανισμού, την οποία κανένας δεν μπορεί να ακυρώσει. Επομένως, όταν υπάρχει μία βλάβη σε όλο το πάχος του δέρματος, είναι δεδομένο ότι ο οργανισμός θα επουλώσει με δημιουργία ουλής.

Αυτό που προσπαθεί ο πλαστικός χειρουργός να κάνει, είναι η ουλή αυτή:

• να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη ποιοτικά,
• να βρίσκεται σε σημεία που δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή και
• να μιμείται τις φυσικές πτυχές του δέρματος.

Προκειμένου να επιτύχει αυτά, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να χρειαστεί:

να αφαιρέσει την ουλή και να ξαναράψει το δέρμα με καλύτερες συνθήκες που θα οδηγήσουν σε καλύτερη επούλωση,
να μεταφέρει μία ουλή σε ένα σημείο που καλύπτεται, για παράδειγμα από τα μαλλιά, εφόσον βέβαια εκεί κοντά βρίσκεται μία περιοχή που μπορεί να καλύψει την ουλή,
• να μετατρέψει την ουλή έτσι ώστε να μιμείται τις φυσικές πτυχές του δέρματος, όπως για παράδειγμα να μοιάζει με μία ελαφρά ρυτίδα. Οι ρυτίδες είναι πολύ πιο αποδεκτές από το περιβάλλον μας σε σχέση με τις ουλές στο πρόσωπο. Πολλές φορές μάλιστα περνάνε απαρατήρητες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΥΛΗΣ

Οι περισσότερες διορθώσεις ουλών, που αφορούν στο πρόσωπο, μπορούν να γίνουν με τοπική αναισθησία και στο χώρο του ιατρείου. Εάν όμως οι ουλές είναι πολύ μεγάλες σε έκταση και χρειάζονται μεγάλες διαδικασίες, τότε η νοσηλεία στο νοσοκομείο μπορεί να είναι απαραίτητη.

Πολλά άτομα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με τον οποιονδήποτε τρόπο ένα τραύμα, μόλις αυτό συμβεί, σκεπτόμενοι ότι μετά θα προσέλθουν στον πλαστικό χειρουργό για τη διόρθωσή του. Ακόμα καλύτερα είναι να προσέλθει κανείς άμεσα στον πλαστικό χειρουργό, οπότε μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει μία επανεπέμβαση στο μέλλον.

Ο βαθμός βελτίωσης που θα έχει κάθε επέμβαση από τον πλαστικό χειρουργό, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια. Σε αυτό θα παίξουν ρόλο διάφοροι παράγοντες όπως:

• το είδος του ατυχήματος,
• ο τρόπος με τον οποίο έγινε η βλάβη στο δέρμα και
• η ικανότητα επούλωσης που κάθε οργανισμός έχει και που είναι διαφορετική από άνθρωπο σε άνθρωπο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η συμβολή του πλαστικού χειρουργού είναι καθοριστική όσον αφορά στην ψυχολογία του ατόμου, η οποία βελτιώνεται και αυτή μαζί με την ουλή.

Οι διαφορετικού τύπου ουλές, εκτός του ότι είναι αντιαισθητικές, έχουν το μειονέκτημα ότι υπενθυμίζουν στο άτομο που τις έχει, μία δυσάρεστη εμπειρία που ήταν αυτή του ατυχήματος. Η βελτίωση των ουλών, απαλείφει την κακή αυτή ανάμνηση από το μυαλό του ατόμου και αναπτερώνει σημαντικά την καλή ψυχική του διάθεση.

Περισσότερες υπηρεσίες