Πλαστική στο πηγούνι

Η γενειοπλαστική (ή αλλιώς λεγόμενη αυξητική γενείου ή πωγωνοπλαστική ή αυξητική στο πηγούνι ή προσθετική γενείου) είναι μία από τις λιγότερο γνωστές επεμβάσεις. Παρόλα αυτά, είναι τεράστια η σημασία της όσον αφορά στη βελτίωση του σχήματος του προσώπου.

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, το γένειο (πηγούνι) είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, το οποίο χαρακτηρίζει την ομορφιά στο πρόσωπο. Πολλά άτομα που έχουν μικρό πηγούνι, καταλαβαίνουν ότι κάτι χαλάει την αισθητική του προσώπου τους, αλλά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό.

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να πηγαίνει ένα άτομο στον πλαστικό χειρουργό για να φτιάξει τη μύτη του, ενώ το πραγματικό του πρόβλημα είναι κυρίως στο γένειο.

Παρόλο που είναι μία τελείως διαφορετική περιοχή στο πρόσωπο σε σχέση με τη μύτη, αυτά τα δύο στοιχεία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, συνδεδεμένα με συγκεκριμένες αναλογίες και γωνίες, που χαρακτηρίζουν την αρμονία ενός προσώπου.

Είναι πολύ συχνό ένα άτομο το οποίο έχει γαμψή μύτη, να έχει και πολύ μικρό γένειο (πτηνοειδές προσωπείο), που μπορεί να συνοδεύεται και από προγούλι. Όταν τα δύο (ή τρία) αυτά προβλήματα συνυπάρχουν, η διόρθωσή τους, ταυτόχρονα, στην ίδια επέμβαση, δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Πάρα πολλές μέθοδοι έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για την αυξητική του γενείου. Η συνηθέστερη μέθοδος, βέβαια, είναι με χρήση ενθεμάτων.

Οι μέθοδοι χωρίζονται σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες και είναι:

•    Ενθέματα από συνθετικά υλικά.
•    Ιστοί από το ίδιο το σώμα.
•    Ενέσιμα υλικά.
•    Προώθηση κάτω γνάθου 

Ενθέματα

Τέτοιου είδους ενθέματα φτιάχνονται συνήθως από σιλικόνη ή και από άλλα υλικά όπως Gore-Tex, SoftForm, Medpore (Porex), ενθέματα υδροξυαπατίτη και διάφορα άλλα. Ο πλαστικός χειρουργός θα σας εξηγήσει ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του καθενός και επομένως θα αποφασίσετε ποιο είναι το ιδανικό για εσάς.

Γενειοπλαστική (Πωγωνοπλαστική)

Αυτόλογα υλικά από το ίδιο το σώμα

Πολλοί διαφορετικοί ιστοί έχουν χρησιμοποιηθεί όπως οστά, χόνδροι, περιτονίες, αλλά αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως είναι το λίπος. Η εμφύτευση λίπους δηλαδή, μπορεί όπως και σε άλλα σημεία του προσώπου, να δώσει το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Ενέσιμα υλικά

Όλα σχεδόν τα είδη των ενέσιμων υλικών έχουν χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του γενείου. Το πιο συχνό είναι το υαλουρονικό. Και άλλα όμως υλικά, όπως το PMMA (Artecoll), ενέσιμος υδροξυαπατίτης (Radiesse), hydrogel, aquamid και διάφορα άλλα χρησιμοποιούνται για αύξηση στο γένειο.

Προώθηση κάτω γνάθου

Εκτός από όλα τα ανωτέρω, χρησιμοποιούνται και οι γναθοχειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες γίνεται προώθηση του οστού σε διαφορετική θέση, όπου σταθεροποιείται με εσωτερικές βίδες.

Τα περισσότερα άτομα βέβαια, προτιμούν τις ευκολότερες λύσεις, όπως είναι τα ενθέματα ή τα ενέσιμα υλικά.

ΕΝΘΕΜΑΤΑ

Τα ενθέματα προσθετικής γενείου μπορούν να είναι πολλών ειδών, με κυριότερα τα ενθέματα σιλικόνης και τα medpore (porex).

Προκειμένου να τοποθετηθούν, γίνεται μία επέμβαση, η οποία μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία. Στην επέμβαση αυτή, τοποθετείται το ένθεμα βαθιά πάνω στο οστό, έτσι ώστε να προωθήσει τους ιστούς που βρίσκονται πάνω από το οστό, δηλαδή το δέρμα, το λίπος και τους μύες, σε μία πιο προεξέχουσα θέση.
Οι τομές γίνονται μέσα στο στόμα ή κάτω από το πηγούνι στο δέρμα. Δηλαδή μπορούν να εσωτερικές ή εξωτερικές τομές.

πωγωνοπλαστικη

Η διαδικασία είναι σχετικά σύντομη και διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά. Κατόπιν γίνεται μία συρραφή στο σημείο τομής.

Τις επόμενες ημέρες, υπάρχει αρκετό οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή, το οποίο ξεκινά να απορροφάται μετά από περίπου 10-15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ μετά την επέμβαση δεν υπάρχει κάποια ενόχληση, χρειάζεται ένας χρόνος περίπου δύο εβδομάδων για να είναι κανείς παρουσιάσιμος στο περιβάλλον του.

Τα ενθέματα αυτά με τον καιρό ενσωματώνονται στους ιστούς και το άτομο που τα έχει τα θεωρεί ως μέρος του εαυτού του. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει την αίσθηση ότι υπάρχει εκεί κάτι ξένο.

Τα ενθέματα σιλικόνης, μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα εάν το άτομο θέλει να τα βγάλει.
Συνήθως δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος.

ΕΝΕΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Τα ενέσιμα υλικά είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να αυξηθεί το γένειο. Όμως τα πιο πολλά από αυτά, όπως το υαλουρονικό, είναι απορροφήσιμα. Η διάρκεια του αποτελέσματος είναι συνήθως πάνω από ένα χρόνο.
Όμως, πρόκειται για μία μέθοδο χωρίς χειρουργείο (αυξητική στο πηγούνι χωρίς νυστέρι) και απαιτούνται περίπου 5 λεπτά, για να επιτευχθεί το τελικό του αποτέλεσμα.

Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή και να το διορθώσουμε, εάν δεν είναι της αρεσκείας μας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία πρώτη μέθοδος και εφόσον το αποτέλεσμα αρέσει, μπορεί να αποφασίσει η/ο ενδιαφερόμενη/ος να προχωρήσει σε μία άλλη, πιο μόνιμη μέθοδο.

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΓΕΝΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΟΥΣ

Με την μέθοδο αυτή ο πλαστικός χειρουργός παίρνει λίπος από κάποιο μέρος του σώματος, που συνήθως είναι η κοιλιά. Κατόπιν, αυτό το λίπος το επεξεργάζεται και το εγχύει στην περιοχή του γενείου. Η λήψη λίπους λειτουργεί περίπου όπως η έγχυση ενέσιμων υλικών, αλλά είναι μια διαδικασία λίγο μεγαλύτερη. Αυτό συμβαίνει διότι πρέπει να γίνει και η λήψη και η επεξεργασία του λίπους, εκτός από την τοποθέτηση. Έχει βέβαια το πλεονέκτημα ότι ένα μεγάλο μέρος του λίπους που τοποθετείται παραμένει για πάντα, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος μόνιμο.

Γενικά, η αυξητική γενείου είναι μία μέθοδος σύντομη, σχετικά εύκολη και συνήθως δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Περισσότερες υπηρεσίες