Εμφύτευση μαλλιών

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι η συχνότερα εφαρμοζόμενη πλαστική χειρουργική επέμβαση στους άντρες. Κάθε χρόνο στη χώρα μας γίνονται αρκετές χιλιάδες μεταμοσχεύσεις μαλλιών και το ενδιαφέρον προς τη διαδικασία αυτή, ολοένα και αυξάνεται.

Η βασική φιλοσοφία της διαδικασίας αυτής, έγκειται στο να παίρνουμε ρίζες τριχών από το πίσω μέρος του κεφαλιού, όπου τα μαλλιά είναι δυνατά και να τις μεταφέρουμε στο μπροστινό μέρος, όπου υπάρχει αραίωση.
Η μεταμόσχευση μαλλιών απευθύνεται σε ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία μόνο, όπου έχουμε αρκετά πυκνό μαλλί στο πίσω μέρος του κεφαλιού και αραίωση στο μπροστινό. Οι ρίζες των μαλλιών δηλαδή απλώς αλλάζουν θέση, όπως ένα φυτό το οποίο το παίρνουμε από ένα μέρος και το μεταφυτεύουμε σε ένα άλλο. Στην καινούρια θέση οι ρίζες συνεχίζουν να παράγουν τρίχα ακριβώς με τον τρόπο που παρήγαγαν στην παλαιότερη θέση τους.
Ακριβώς επειδή τα μαλλιά συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο και διατηρούν όλες τις ιδιότητες που είχαν στην παλαιά τους θέση, διατηρούν και την ιδιότητα να μην πέφτουν.

Επομένως, το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης διαρκεί για πάντα. Τα μαλλιά αυτά μεγαλώνουν κανονικά όπως θα μεγάλωναν στην παλαιότερη θέση τους.

Μεταμόσχευση μαλλιών

Πολλοί αναρωτιούνται τι τους εγγυάται πως από τη στιγμή που τα προηγούμενα μαλλιά έπεσαν στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν θα πέσουν κι αυτά που θα τοποθετηθούν. Η απάντηση είναι ότι η πτώση των μαλλιών δεν οφείλεται στην ιδιότητα της περιοχής, αλλά στην ιδιότητα της τρίχας. Η τριχοφυΐα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού είναι πιο ευαίσθητη σε ορμονικά ερεθίσματα, ενώ από το πίσω μέρος δεν είναι. Επομένως, μεταφέροντας τις τρίχες από το πίσω μέρος του κεφαλιού, μεταφέρουμε και την ανθεκτικότητα στις ορμονικές επιδράσεις.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το γιατρό, ο οποίος θα κάνει τη μεταμόσχευση μαλλιών. Συνηθίζεται σε πολλά κέντρα μεταμοσχεύσεων μαλλιών οι ενημερώσεις να γίνονται από άλλους και όχι από το γιατρό που θα κάνει τη διαδικασία. Η κάθε ιατρική πράξη πρέπει να ξεκινάει από τη σωστή ενημέρωση, να προχωράει στη σωστή εφαρμογή και να καταλήγει στη σωστή παρακολούθηση.

Μόνο ο γιατρός είναι ικανός να κρίνει τις ιδιαιτερότητες της κάθε διαδικασίας και το σημαντικότερο απ’ όλα, να αποφασίσει σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει μεταμόσχευση μαλλιών και σε ποιες όχι. Δεν είναι όλα τα άτομα κατάλληλα για τη διαδικασία της εμφύτευσης μαλλιών.

Ο γιατρός θα πρέπει να αναλύσει με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία στο ενδιαφερόμενο άτομο και μαζί να επιλέξουν τη μέθοδο που θα γίνει καθώς και τις περιοχές στις οποίες θα τοποθετηθούν μοσχεύματα.
Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για τα υπέρ και κατά της κάθε μεθόδου. Η σωστή ενημέρωση αποτελεί τη μισή επιτυχία της επέμβασης. Η άλλη μισή επιτυχία είναι στην επέμβαση την ίδια.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΛΙΩΝ

Μεταμόσχευση μαλλιών

Όπως είπαμε, η επέμβαση προϋποθέτει τη λήψη της ρίζας της τρίχας και την τοποθέτησή της στο σημείο που υπάρχει απώλεια. Η λήψη γίνεται από το πίσω μέρος του κεφαλιού, όπου η τριχοφυΐα είναι πυκνή. Υπάρχουν δύο μέθοδοι μεταμόσχευσης μαλλιών ως προς τον τρόπο λήψης. 

•    ΜΕΘΟΔΟΣ STRIP

Είναι η μέθοδος κατά την οποία λαμβάνεται ένα ενιαίο μόσχευμα, τμήμα δηλαδή του τριχωτού, από το πίσω μέρος του κεφαλιού, το οποίο μετά χωρίζεται σε μικρομοσχεύματα. Στο σημείο λήψης δεν μένει κάποιο κενό, διότι στο κενό που σχηματίζεται γίνεται συρραφή.

•    ΜΕΘΟΔΟΣ FUE

Πρόκειται για τη μέθοδο εκείνη όπου τα μικρομοσχεύματα λαμβάνονται εξ’ αρχής μεμονωμένα από το πίσω μέρος του κεφαλιού. Ακολουθεί μία μικρή επεξεργασία τους και κατόπιν τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Μεταμόσχευση μαλλιών

Μεταξύ των δύο μεθόδων δεν υπάρχει καλύτερη και χειρότερη. Απλώς, ο γιατρός σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο άτομο, πρέπει να κρίνει ποια είναι, κατά περίπτωση, η πιο ενδεικνυόμενη μέθοδος.

Η ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Δύο είναι οι παράμετροι από τις οποίες θα εξαρτηθεί εάν η μεταμόσχευση μαλλιών είναι επιτυχημένη ή όχι. Πρώτον η φυσικότητα του αποτελέσματος και δεύτερον η πυκνότητα.

Πολλές φορές, αυτές οι δύο είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους. Δηλαδή, οι μέθοδοι που δίνουν φυσικό αποτέλεσμα δίνουν λιγότερη πυκνότητα και αντίστροφα. Η προσπάθειά μας είναι να επιτύχουμε και τα δύο.
Η φυσικότητα του αποτελέσματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, πόσο λεπτά είναι τα μοσχεύματα, η γωνία με την οποία θα τοποθετηθούν, η φυσικότητα της μπροστινής γραμμής τριχοφυΐας κ.λ.π..

Ειδικότερα για τη μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος να είναι ίδιος με αυτόν μίας φυσιολογικής, ανδρικής γραμμής τριχοφυΐας. Επίσης, τα μοσχεύματα δεν πρέπει να είναι παρατεταγμένα στη σειρά, αλλά η μετάβαση από το μέτωπο στο τριχωτό της κεφαλής να γίνεται σταδιακά. Αποτελέσματα όπου τα μαλλιά φαίνονται παρατεταγμένα σε ευθεία γραμμή, μοιάζουν τελείως αφύσικα.
Όσον αφορά στη γωνία που έχει η τρίχα σε σχέση με το δέρμα και αυτή είναι αρκετά σημαντική. Αν παρατηρήσουμε, στη φυσιολογική τριχοφυΐα, η γωνία αυτή αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. Αυτό θα πρέπει να μιμηθούμε και στη μεταμόσχευση μαλλιών.

Όσον αφορά στο μέγεθος των μοσχευμάτων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το ανθρώπινο μάτι δεν έχει συνηθίσει να βλέπει τα μαλλιά να βγαίνουν κατά ομάδες αλλά μία-μία τρίχα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ειδικά στη μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας τα μοσχεύματα να είναι πολύ λεπτά και να περιλαμβάνουν μία ή δύο τρίχες το πολύ. Τα πιο χοντρά μοσχεύματα δίνουν την εικόνα που ονομάζεται “μαλλί κούκλας”, η οποία είναι τελείως αφύσικη.

Όσο όμως προχωράμε πίσω από τη γραμμή τριχοφυΐας, το μέγεθος των μοσχευμάτων αυξάνεται, για να μπορέσουμε παράλληλα με τη φυσικότητα να έχουμε πυκνότητα, η οποία είναι επίσης σημαντική. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε και τις δύο παραμέτρους, δηλαδή και φυσικότητα αποτελέσματος και πυκνότητα.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία αντίστοιχη με αυτή του οδοντίατρου. Αφού γίνει η τοπική αναισθησία, το άτομο δεν αισθάνεται απολύτως κανέναν πόνο στην περιοχή του τριχωτού. Επομένως, μπορεί να γίνει η διαδικασία, δηλαδή η λήψη των μοσχευμάτων από το πίσω μέρος του τριχωτού και η τοποθέτησή τους στο μπροστινό. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από την έκταση του προβλήματος, το οποίο θα διορθωθεί. Συνήθως, κυμαίνεται από 2 έως 5 ώρες. Στο διάστημα αυτό, το άτομο έχει πλήρως τις αισθήσεις του και δεν αισθάνεται καθόλου πόνο.

Μεταμόσχευση μαλλιών

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορεί κανείς αμέσως να φύγει και να πάει στο σπίτι του.

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Από τη στιγμή που πάει ένα άτομο στο σπίτι του, θα πρέπει να κάνει ελαφρές διαδικασίες, να μην επιδίδεται δηλαδή σε βαριές δουλειές ή σε έντονες ασκήσεις. Πόνος συνήθως δεν υπάρχει, αλλά και όταν υπάρχει, αντιμετωπίζεται με παυσίπονα.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή όπου έχουν τοποθετηθεί τα μοσχεύματα, δηλαδή η περιοχή αυτή να μην τρίβεται. Στις επόμενες  ημέρες ενδέχεται να υπάρξει κάποιο οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή του μετώπου, το οποίο όμως δεν συνοδεύεται από πόνο.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να παρουσιαστεί ένα άτομο στην εργασία του εξαρτάται από το είδος της εργασίας, από την περιοχή που έχουν τοποθετηθεί τα μοσχεύματα και από την αντίδραση του ιδίου του οργανισμού. Κάποια άτομα δεν χρειάζεται να απέχουν καθόλου από την εργασία τους, κάποια άλλα όμως μπορεί να μην είναι παρουσιάσιμα ακόμη και για 15 ημέρες.

Το πόσο ακριβώς χρόνος θα χρειαστεί είναι κάτι που θα σας το πει με ακρίβεια ο γιατρός.
Το αποτέλεσμα αρχίζει να εμφανίζεται σταδιακά μετά από 3 μήνες κι ολοκληρώνεται περίπου στους 8 μήνες.
Μετά το χρονικό διάστημα αυτό, αν ένα άτομο θελήσει μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία για ακόμη μεγαλύτερη πυκνότητα.

Η ερώτηση πάντα είναι “Ποιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα;”. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποιότητα των τριχών που μπορεί να πάρει ο γιατρός από τη δότρια περιοχή σας, η ποσότητα των τριχών αυτών, η έκταση της περιοχής όπου θα τοποθετηθούν τα μοσχεύματα, γενικότερα το πάχος της τρίχας και διάφορα άλλα.

Μεταμόσχευση μαλλιών

Ο γιατρός, εμπειρικά, μπορεί να υπολογίσει και να προσπαθήσει να σας περιγράψει το αποτέλεσμα που θα περιμένετε. Δυστυχώς, πολλές φορές δίνονται υπερβολικές υποσχέσεις αποτελέσματος, με αποτέλεσμα τα άτομα να απογοητεύονται και να χάνουν την εμπιστοσύνη τους.

Ζητήστε από το γιατρό να σας δείξει κάποιες φωτογραφίες με αποτελέσματα και ρωτήστε τον αν το δικό σας αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο ή χειρότερο από αυτό που σας δείχνει. Θυμηθείτε πάντα ότι το σωστό είναι από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από τη στιγμή της ενημέρωσης μέχρι και την παρακολούθηση, να μιλάτε με το γιατρό, ο οποίος θα σας κάνει τη διαδικασία.

Περισσότερες υπηρεσίες