Ανόρθωση μαστών

Γνωστή και ως ανόρθωση μαστων ή μαστοπηξία, η επέμβαση ανόρθωσης στήθους, απευθύνεται στις γυναίκες εκείνες που είναι ικανοποιημένες από το μέγεθος του στήθους τους, αλλά τους ενοχλεί η χαλάρωση που αυτό έχει υποστεί. Φυσικά, όσο πιο μεγάλος είναι ένας μαστός, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να υποστεί πτώση.

Επομένως, οι μεγάλοι μαστοί είναι σχεδόν σίγουρο ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω της βαρύτητας, θα παρουσιάσουν πτώση.

Πολύ συχνότερο αίτιο όμως είναι οι αυξομειώσεις όγκου που μπορεί να υπάρξουν λόγω της εγκυμοσύνης ή μεγάλης απώλειας βάρους. Στις περιπτώσεις αυτές, ακόμη περισσότερο επιδεινώνουν την κατάσταση οι ραβδώσεις (ραγάδες). Αυτό συμβαίνει διότι οι ραβδώσεις είναι ουλώδης ιστός ο οποίος μειώνει την ελαστικότητα του δέρματος.

Ανόρθωση στήθους

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να ανορθωθεί ο μαστός και η θηλή, η οποία έχει κατέβει σε χαμηλότερο σημείο, να μεταφερθεί στη φυσιολογική της θέση.

Η διαδικασία αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αυξητική μαστών. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές επεμβάσεις και δεν θα πρέπει να συγχέονται. Βέβαια, η αυξητική στήθους και η ανόρθωση στήθους είναι δυο διαδικασίες που μπορούν να συνδυαστούν. Αυτό για παράδειγμα ισχύει, στις περιπτώσεις που ο μαστός έχει υποστεί πτώση, αλλά έχει «αδειάσει» ταυτόχρονα, μετά από μια εγκυμοσύνη.

Η Ανόρθωση Μαστών είναι αρκετά παρόμοια με τη μείωση μαστών. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην ανόρθωση μαστών δεν γίνεται αφαίρεση αδένα, ενώ στη μειωτική μαστών αυτό γίνεται.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Ο λόγος για τον οποίο έχουν “πέσει” οι μαστοί, είναι η απώλεια ελαστικότητας του δέρματος, η οποία στην πράξη έχει δημιουργήσει μία περίσσια δέρματος. Δηλαδή, το δέρμα του μαστού είναι περισσότερο από αυτό που θα έπρεπε, διότι έχει διαταθεί. Επίσης, η θηλή έχει κατέβει σε ένα χαμηλότερο σημείο. Άλλο πρόβλημα είναι ότι και στο εσωτερικό του αδένα έχει υπάρξει χαλάρωση στα διάφορα στοιχεία που τον αποτελούν.
Επομένως, η ανόρθωση θα πρέπει να αποσκοπεί στη διόρθωση όλων αυτών των στοιχείων.

Ο σκοπός λοιπόν της επέμβασης είναι:

•    να αφαιρεθεί μέσα από κάποιες τομές το επιπλέον δέρμα,
•    η θηλή να μεταφερθεί σε ένα υψηλότερο σημείο και
•    ο αδένας να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί σε μία καινούρια θέση.
Βασική προσπάθεια είναι ο μαστός να αποκτήσει ένα όσο γίνεται πιο κωνικό σχήμα.

Ανόρθωση στήθους

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

Για την ανόρθωση στήθους έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί πολλές και διάφορες τεχνικές. Όταν σε μία επέμβαση υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές, αυτό σημαίνει ότι όλες έχουν κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα.

Οι τεχνικές αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο σχήμα μαστού με όσο γίνεται λιγότερες τομές. Συνήθως τα ποσά αυτά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικές εκείνες οι οποίες δίνουν το καλύτερο σχήμα στο μαστό, συνήθως έχουν και περισσότερες τομές.

Η ιδέα των τομών είναι κάτι που σε πολλά άτομα δεν αρέσει. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η επούλωση του δέρματος είναι τόσο καλή ώστε οι τομές αυτές είναι σχεδόν αόρατες. Παρόλα αυτά όμως, επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετική επούλωση, θα πρέπει να είναι γνωστό ότι μετά την επέμβαση, κάποια σημάδια θα υπάρχουν.

Ανόρθωση στήθους

Το σημάδι που μένει μετά από μία τομή συνήθως είναι όπως μία ραγάδα. Υπάρχουν τεχνικές όπου η τομή γίνεται μόνο γύρω από τη θηλή, άλλες τεχνικές όπου υπάρχει μία τομή γύρω από τη θηλή και μία κάθετη που ξεκινάει από τη θηλή προς την υπομάστιο, ενώ σε άλλες τεχνικές οι τομές είναι γύρω από τη θηλή, μία κάθετη και μία οριζόντια (σε σχήμα άγκυρας).

Πολλές φορές ένα άτομο θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ ενός καλύτερου σχήματος στο μαστό με περισσότερες τομές ή λιγότερο καλού σχήματος αλλά με λιγότερες τομές.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι σημαντικότερο από τα δύο είναι το καλό σχήμα στο μαστό. Όταν ένα άτομο έχει ένα καλό σχήμα στο μαστό του, τις τομές συνήθως τις αγνοεί και δεν αποτελούν πρόβλημα για αυτό. Άλλωστε, μετά από μερικούς μήνες συνήθως έχουν επουλωθεί αρκετά καλά, ώστε να μην είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Πριν την επέμβαση χρειάζεται μία αρκετά εκτενής συζήτηση όσον αφορά το είδος της διαδικασίας καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής. Πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε κάποια μαστογραφία, δηλαδή ακτινολογικό έλεγχο στους μαστούς, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα σε αυτούς.

Αποφύγετε τη χρήση ασπιρίνης 10 μέρες πριν και τη χρήση οινοπνεύματος δύο μέρες πριν την επέμβαση. Επίσης, αν είναι δυνατόν, να αποφύγετε να κάνετε την ανόρθωση μαστών όταν έχετε την περίοδό σας ή λίγες μέρες πριν από αυτή. Αυτό το αναφέρουμε διότι κατά τη διάρκεια της περιόδου ή λίγο πριν από αυτή, ένα άτομο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο όσον αφορά στον πόνο και η πηκτικότητα του αίματος είναι μειωμένη, πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνεται η πιθανότητα των επιπλοκών.

Επίσης, στην περίοδο αυτή ο μαστός μπορεί να είναι διογκωμένος και επομένως να αλλάζει η εικόνα του από αυτό που είναι συνήθως. Κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει πλασματική εικόνα στον πλαστικό χειρουργό και να τον παραπλανήσει, ώστε να κάνει λανθασμένες μετρήσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Απαραίτητο είναι η επέμβαση να γίνει υπό καλές συνθήκες σωστά οργανωμένου χώρου. Συνήθως το είδος της αναισθησίας είναι η γενική αναισθησία η οποία είναι και η ασφαλέστερη, εφόσον βέβαια το άτομο δεν πάσχει από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η χρονική διάρκεια εξαρτάται από το βαθμό πτώσης των μαστών καθώς και από την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί. Συνήθως κυμαίνεται από 2-4 ώρες. Ο γιατρός μεταφέρει τη θηλή σε μία υψηλότερη θέση, αφαιρεί την περίσσια του δέρματος και προσπαθεί να στηρίξει τη μάζα του μαστού σε μία καινούρια θέση.
Πιθανόν στο τέλος της διαδικασίας να τοποθετηθούν κάποιες παροχετεύσεις (μικρά σωληνάκια που βοηθούν στο να φεύγουν προς τα έξω τα όποια υγρά μπορεί να μαζευτούν μέσα στο μαστό μετά την επέμβαση). Τα σωληνάκια αυτά συνήθως μένουν για μία ημέρα ή μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουν και περισσότερο.
Αναφορικά με το χρόνο παραμονής στην κλινική, συνήθως 24 ώρες είναι αρκετές.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Όταν το άτομο επιστρέψει στο σπίτι, είναι σε θέση ήδη από την πρώτη ημέρα να κάνει τις απλές, καθημερινές διαδικασίες μέσα σε αυτό χωρίς πρόβλημα. Συνήθως ο πόνος είναι πολύ μικρού βαθμού έως καθόλου και στις λίγες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει περισσότερη ενόχληση καλύπτεται αρκετά καλά με κατάλληλα παυσίπονα.

Η επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μετά από 4-6 ημέρες, εάν το άτομο αυτό κάνει εργασία γραφείου. Εάν η εργασία προϋποθέτει αρκετή κινητικότητα, μπορεί να χρειαστούν ακόμη και δύο εβδομάδες προκειμένου να επιστρέψει σε αυτήν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων πάντως, επιστρέφουν στην εργασία τους μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά την ανόρθωση μαστών.

Βαρύτερες χειρονακτικές εργασίες όπως και γυμναστική, επιτρέπονται μετά από ένα μήνα. Τα ράμματα συνήθως είναι απορροφήσιμα και επομένως δεν χρειάζονται αφαίρεση. Μπορεί κανείς να πλυθεί άνετα 2-3 ημέρες μετά την ανόρθωση μαστών, το μπάνιο όμως στη θάλασσα επιτρέπεται μετά από ενάμιση μήνα περίπου.

Ο μαστός στην αρχή έχει πρήξιμο, μπορεί να έχει κάποιες μελανιές, επομένως δεν είναι παρουσιάσιμος αφενός και το σχήμα του δεν είναι το τελικό αφετέρου. Μετά τον πρώτο μήνα αρχίζει ήδη να βελτιώνεται και παίρνει το τελικό σχήμα μετά από 6 μήνες.

Ο αδένας του μαστού δεν επηρεάζεται και επομένως η γυναίκα μπορεί να θηλάσει με τον ίδιο τρόπο που θα θήλαζε και χωρίς την επέμβαση. Το αποτέλεσμα διαρκεί για πολλά χρόνια, εφόσον βέβαια δεν υπάρξουν πολύ μεγάλες αυξομειώσεις στον όγκο του μαστού.

Η ανόρθωση μαστών πολύ συχνά συνδυάζεται με αυξητική μαστών. Στην περίπτωση αυτή γίνεται κανονικά η ανόρθωση, όπως θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά ταυτόχρονα τοποθετείται και ένα ένθεμα σιλικόνης. Το ένθεμα λειτουργεί ευεργετικά διότι βελτιώνει ακόμα περισσότερο το τελικό σχήμα του μαστού. Παρόλα αυτά δεν είναι απαραίτητο, εφόσον το άτομο δεν θέλει να αυξήσει το μέγεθος του μαστού, αλλά είναι ικανοποιημένο από τον όγκο που αυτός έχει.

Μερικές φορές, όταν ο βαθμός πτώσης των μαστών είναι πολύ μικρός και μόνο η τοποθέτηση του ενθέματος μπορεί να ανορθώσει το μαστό και επομένως να μην χρειαστεί να γίνει κανονική ανόρθωση. Αυτού του είδους η διαδικασία όμως, απαιτεί ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου, διότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Εφόσον ο πλαστικός χειρουργός γνωρίζει καλά αυτές τις ιδιαιτερότητες, μπορεί να επιτύχει ένα πολύ καλό σχήμα στο μαστό χωρίς να χρειαστεί ανόρθωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση στην επέμβαση αυτή για να μείνει ένα άτομο ευχαριστημένο, είναι να έχει ενημερωθεί σωστά, να γνωρίζει με λεπτομέρεια τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Όταν  υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, ο βαθμός ικανοποίησης από την ανόρθωση στήθους, είναι πολύ μεγάλος.

Περισσότερες υπηρεσίες