Μαστεκτομή και ψυχολογία της γυναίκας

Μία γυναίκα η οποία έχει χάσει το μαστό της, έχει υποστεί ένα μεγάλο ψυχικό τραυματισμό. Αισθάνεται ότι έχει χάσει μεγάλο μέρος της θηλυκότητά της, ότι δεν είναι επιθυμητή και γενικότερα αισθάνεται λιγότερο γυναίκα.

Ο μαστός μπορεί να έχει χαθεί κυρίως λόγω κάποιου κακοήθους όγκου σε αυτόν, αλλά μερικές φορές και εξαιτίας καλοηθών βλαβών (ινοκυστική μαστοπάθεια, κ.λ.π.). 

Η αποκατάσταση του μαστού, είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της ψυχολογίας της γυναίκας που τον έχει χάσει. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Εάν ο χειρουργός μαστού κρίνει ότι η περίπτωση είναι κατάλληλη, μπορεί να καλέσει τον πλαστικό χειρουργό, ώστε ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή να γίνει και η αποκατάσταση του μαστού. Διαφορετικά, η αποκατάσταση μπορεί να γίνει όταν η πορεία της νόσου το επιτρέψει. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι θεραπευτικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την εκρίζωση της κακοήθειας και κατόπιν να προχωρήσει κανείς στην αισθητική αποκατάσταση. 

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, θα κριθεί από τη βαρύτητα της νόσου, αλλά και από το πότε ολοκληρώνονται οι συμπληρωματικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, κ.λ.π.). 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Οι μέθοδοι αποκατάστασης είναι πολλές. Καμία από αυτές όμως δεν θα δώσει ένα λειτουργικό μαστό, που θα μπορεί δηλαδή να θηλάσει. Θα πρόκειται για μία αισθητική αποκατάστασημόνο. Αυτή η αποκατάσταση όμως είναι αρκετή για να δώσει την ψυχική ανάταση που χρειάζεται η συγκεκριμένη γυναίκα.

Επίσης, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι δύο μαστοί δεν θα είναι απόλυτα συμμετρικοί,διότι άλλωστε και οι ιστοί ή τα υλικά από τα οποία αποτελούνται θα έχουν διαφορετική υφή μεταξύ τους. Επομένως, πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος για μία ασυμμετρία.

Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

Οι μέθοδοι διόρθωσης είναι διάφορες, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

1.    ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ: Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως σε δύο στάδια. Στο 1ο στάδιο, ο πλαστικός χειρουργός τοποθετεί κάτω από το δέρμα και τους μύες, ένα διατατήρα. Ο διατατήρας μοιάζει με ένα μπαλόνι φτιαγμένο από σιλικόνη. Μετά την τοποθέτηση του διατατήρα, ο χειρουργός αρχίζει να το φουσκώνει, προσθέτοντας κάθε εβδομάδα λίγο φυσιολογικό ορό μέσα σε αυτόν. Ο διατατήρας έχει μία βαλβίδα η οποία βρίσκεται κάτω από το δέρμα και μέσα σε αυτή τη βαλβίδα μπορεί ο γιατρός να εγχύει το φυσιολογικό ορό. Σιγά – σιγά το μπαλόνι διογκώνεται και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί περίσσια δέρματος, η οποία είναι χρήσιμη για να δημιουργηθεί ο νέος μαστός. Μετά από μερικές εβδομάδες και αφού ο διατατήρας έχει διογκωθεί, έχει δημιουργηθεί πλέον η κατάλληλη περίσσια δέρματος. Σε αυτή τη φάση ο πλαστικός χειρουργός μπορεί σε ένα 2ο χειρουργείο να αφαιρέσει το διατατήρα και να τοποθετήσει ένα ένθεμα σιλικόνης, δημιουργώντας έτσι τον καινούριο μαστό

Παράλληλα μπορεί να χρειαστεί διαμόρφωση του άλλου μαστού, εφόσον αυτός είναι πτωτικός, έτσι ώστε οι δύο μαστοί να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό συμμετρίαςμεταξύ τους. Επίσης, σε αυτή τη φάση μπορεί να δημιουργήσει καινούρια θηλή. Η θηλή μπορεί να δημιουργηθεί και αργότερα ή με χρήση τατουάζ ή με τμήμα δέρματος που λαμβάνεται από την περιοχή κοντά στα γεννητικά όργανα, όπου το δέρμα είναι πιο σκουρόχρωμο. Η δημιουργία της θηλής είναι μία μικρής έκτασης διαδικασία και μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, με τοπική αναισθησία. Η όλη διαδικασία για να ολοκληρωθεί συνήθως χρειάζονται περίπου 6 μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα η επέμβαση αυτή να γίνει σε ένα στάδιο με χρήση ενθεμάτων τύπου becker. Τα ενθέματα αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι ταυτόχρονα διατατήρας και ένθεμα. Δηλαδή, έχουν ένα εξωτερικό μέρος, το οποίο αποτελείται από σιλικόνη, όπως αυτή των ενθεμάτων και ένα εσωτερικό μέρος μέσα στο οποίο μπορεί να προστεθεί φυσιολογικός ορός. Τα ενθέματα τύπου becker τοποθετούνται κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης και κατόπιν, πάλι ανά εβδομάδα, γίνεται η τοποθέτηση φυσιολογικού ορού, μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό μέγεθος. Σε εκείνη τη φάση απλώς παραμένει το ένθεμα ως έχει, χωρίς να αλλαχθεί με άλλο ένθεμα σιλικόνης.

2.    ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ: Σε αυτή την περίπτωση η αποκατάσταση γίνεται σε ένα στάδιο. Ο πλαστικός χειρουργός, παίρνει ένα τμήμα από το κατώτερο μέρος της κοιλιάς, δηλαδή που βρίσκεται κάτω από τον ομφαλό και το χρησιμοποιεί ως υλικό για τη δημιουργία νέου μαστού. Αυτό το τμήμα της κοιλιάς αποτελείται από δέρμα, λίπος και ένα τμήμα μυός. Τα αγγεία που το τροφοδοτούν, μπορεί να προέρχονται από το μυ της κοιλιάς ή να ενωθούν με αγγεία της περιοχής του μαστού. Η τεχνική αυτή ονομάζεται T.R.A.M. Η διαδικασία αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι γίνεται σε ένα στάδιο, ότι ο μαστός αποτελείται από ιστό του ιδίου του ατόμου, ότι διορθώνεται και η χαλάρωση στην περιοχή της κοιλιάς, γιατί στην πράξη γίνεται κοιλιοπλαστική. Τα μειονεκτήματα είναι ότι η επέμβαση είναι πολύ μεγαλύτερης διάρκειας και η πιθανότητα δημιουργίας κήλης στην περιοχή της κοιλιάς, λόγω του ότι μπορεί να αδυνατίσει το τοίχωμα. 

3.    ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΟΥΣ: Πρόκειται για μία καινούρια τεχνική, βάσει της οποίας, ο πλαστικός χειρουργός παίρνει λίπος από διάφορα σημεία του σώματος και τα τοποθετεί στην περιοχή του μαστού, προκειμένου να δώσει όγκο και να δημιουργήσει καινούριο μαστό. Το λίπος λαμβάνεται με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης και αφού φιλτραριστεί, τοποθετείται με ενέσιμο τρόπο στην περιοχή του μαστού. Καλό (αλλά όχι απαραίτητο) είναι να προηγηθεί η χρήση μίας συσκευής που μοιάζει με βεντούζα και τοποθετείται, για μερικές εβδομάδες πριν, στο μαστό. Η διαδικασία της εμφύτευσης λίπους μπορεί να επαναληφθεί μερικές φορές, μέχρι να φτάσει κανείς στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος για  κάθε άτομο, είναι θέμα που θα αποφασιστεί μετά από συζήτηση με το γιατρό και εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε γυναίκας. Σημαντικό ρόλο παίζει και η επιθυμία του ίδιου του ατόμου, αφού ο γιατρός του αναλύσει τα υπέρ και τα κατά της κάθε μεθόδου.     

Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

Όπως και να έχει το θέμα, μετά το τελικό αποτέλεσμα, η ψυχική ανάταση που αισθάνεται η γυναίκα είναι τέτοια που επιβεβαιώνει ότι η αποκατάσταση του μαστού είναι πάντα μία καλή επιλογή. 

Περισσότερες υπηρεσίες