Πλαστική στα βλέφαρα χωρίς χειρουργείο

Η βλεφαροπλαστική χωρίς νυστέρι είναι μια πολύ πρόσφατη διαδικασία, που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μόλις τα λίγα τελευταία χρόνια. Στην ουσία δεν πρόκειται για μια διαδικασία, αλλά για ένα συνδυασμό διαδικασιών, οι οποίες προϋπήρχαν, αλλά τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκαν. Η βελτίωση αυτή οφείλεται σε νέα υλικά και μηχανήματα, τα οποία εισήλθαν στην αγορά.

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ

Η βλεφαροπλαστική χωρίς νυστέρι είναι μια πολύ πρόσφατη διαδικασία, που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μόλις τα λίγα τελευταία χρόνια. Στην ουσία δεν πρόκειται για μια διαδικασία, αλλά για ένα συνδυασμό διαδικασιών, οι οποίες προϋπήρχαν, αλλά τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκαν. Η βελτίωση αυτή οφείλεται σε νέα υλικά και μηχανήματα, τα οποία εισήλθαν στην αγορά. 
Οι αλλαγές που παρατηρούμε στα βλέφαρα με το πέρασμα του χρόνου, είναι κατά βάση δύο: 
1) η χαλάρωση του δέρματος του άνω και κάτω βλεφάρου και 
2) οι σακούλες
Όσον  αφορά στη χαλάρωση αυτή αφορά κυρίως στο άνω βλέφαρο, αλλά σε μικρότερο βαθμό πολλές φορές αφορά και στο κάτω βλέφαρο. Στο άνω βλέφαρο δημιουργεί μερικές φορές μια τόσο μεγάλη πτώση, όπου αρχίζει να καλύπτει ακόμα και το οπτικό πεδίο. Αντίθετα το κάτω βλέφαρο έχει την τάση να δημιουργεί λεπτές ρυτίδες και πτυχώσεις σε αυτό. 
Οι σακούλες στην πράξη είναι λίπος, το οποίο βρίσκεται γύρω από το μάτι και με το πέρασμα του χρόνου αρχίζει να προεξέχει. Αφορούν κυρίως στο κάτω βλέφαρο, αλλά σε κάποια σημεία μπορεί να αφορούν και στο πάνω, ιδίως στο έσω μέρος του βλεφάρου.

 

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ  ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Η βλεφαροπλαστική ως επέμβαση αποσκοπεί στην αφαίρεση της περίσσιας του δέρματος, είτε αυτό αφορά στο άνω ή στο κάτω βλέφαρο αφενός και τη διόρθωση στις σακούλες αφετέρου. Η όλη επέμβαση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία και δεν απαιτεί νοσηλεία. Η αφαίρεση του δέρματος γίνεται σε σημεία που καλύπτονται. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι το δέρμα των βλεφάρων κάνει πολύ καλή επούλωση, καθιστά τα σημάδια από τις τομές σχεδόν αόρατα. 
Όσον αφορά στη διόρθωση στις σακούλες, αυτή γίνεται μέσω της διασποράς του λίπους στην περιοχή. Παλιότερες τεχνικές συνηθίζουν να αφαιρούν το λίπος από την περιοχή των βλεφάρων. Οι νεότερες όμως τεχνικές, αντί να το αφαιρέσουν, το διασπείρουν, διότι έχει παρατηρηθεί ότι η αφαίρεση του λίπους δημιουργεί έλλειμμα όγκου στην περιοχή και καταλήγει σε ‘βαθουλωτά μάτια’.

 

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ 

 Εάν πάρουμε ένα ένα τα στοιχεία που διορθώνουμε στη βλεφαροπλαστική θα διαπιστώσουμε ότι για όλα αυτά υπάρχουν πλέον τα τελευταία  χρόνια μη επεμβατικές μέθοδοι διόρθωσής τους. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το είδος του προβλήματος .  Επειδή δεν έχουν όλα τα βλέφαρα, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντίστοιχα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένες στο είδος του προβλήματος που έχουν τα βλέφαρα. Εάν το πρόβλημα είναι η χαλάρωση του δέρματος, αυτή διορθώνεται με κάποια είδη laser, τα οποία προκαλούν πύκνωση στο δέρμα. Βέβαια σε μεγάλο βαθμό χαλάρωσης η ρίκνωση, που μπορεί να δημιουργήσει το laser δεν θα είναι αρκετή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μόνη λύση είναι η χειρουργική αφαίρεση το δέρματος., Όμως και πάλι αυτή μπορεί να είναι πολύ μικρού βαθμού και επιφανειακή από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε όλα τα στάδια της βλεφαροπλαστικής με επεμβατικό τρόπο. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για αυτή τη  διαδικασία είναι τα peeling ή κάποιες κατηγορίες laser.

Η διόρθωση στις σακούλες μπορεί να γίνει με μη επεμβατικό τρόπο με χρήση ενέσιμων υλικών. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι πολύ ιδιαίτερος κι απαιτεί εξειδίκευση του πλαστικού χειρουργού. Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να είναι απόλυτος γνώστης της διαδικασίας αυτής και θα πρέπει να γνωρίζει και να ακολουθεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται στη μελέτη των αλλαγών, που υπέστη η περιοχή των βλεφάρων με το πέρασμα του χρόνου και κατόπιν η επαναφορά των αλλαγών αυτών στην αρχική τους κατάσταση με χρήση ενέσιμων υλικών. Μπορεί να φαίνεται περίεργο σκεπτικό αλλά πρόκειται για μια μοντέρνα φιλοσοφία, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αφορά τον τρόπο με τον οποίο γερνούν τα βλέφαρα. Εάν ο πλαστικός χειρουργός έχει εμπεδώσει όλη αυτή τη φιλοσοφία  των μεταβολών που φέρνει η γήρανση είναι και σε θέση να ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία.

Συμπληρωματικά εκτός από τις προαναφερθείσες μεθόδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το botox για τη διόρθωση κυρίως των ρυτίδων στο πόδι της χήνας αλλά και κάποιων άλλων ρυτίδων όταν αυτό χρειάζεται.

Η μη επεμβατική διόρθωση των κάτω βλεφάρων έχει ολοκληρωθεί σαν διαδικασία μόλις τα τελευταία χρόνια . Δεν αρκεί μόνο η γνώση το συνδυασμού των μεθόδων, που απαιτούνται, αλλά χρειάζεται και ίσως είναι ακόμα πιο σημαντική η γνώση μιας ολόκληρης φιλοσοφίας όσον αφορά στη γήρανση του προσώπου. Οι γιατροί, οι οποίοι εφαρμόζουν τη μέθοδο, ήδη διαπιστώνουν ότι όλο και λιγότερο οι ίδιοι κρίνουν απαραίτητη τη χρήση των επεμβατικών μεθόδων και στρέφονται σε μη επεμβατικές. Τις επεμβατικές μεθόδους τις εφαρμόζουν μόνο εκεί όπου δεν υπάρχει ένδειξη για μη επεμβατική βλεφαροπλαστική. Παράλληλα ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η επεμβατική διαδικασία είναι εξαιρετικά μειωμένη σε έκταση. 
  Η ανάπτυξη της μη επεμβατικής βλεφαροπλαστικής και η εξέλιξή της έχουν οδηγήσει πολύ περισσότερα άτομα που παλαιότερα δεν θα έμπαιναν σε διαδικασία βλεφαροπλαστικής να διορθώνουν τώρα την περιοχή των βλεφάρων τους και να δίνουν αυτή τη τόσο σημαντική βελτίωση στη γενικότερη εικόνα του προσώπου.

Περισσότερες υπηρεσίες