Πλαστική για πεταχτά αυτιά

Τα πεταχτά αφτιά (αφεστώτα ώτα), αποτελούν ένα πρόβλημα που αφορά σε όλες τις ηλικίες. Συνήθως είναι ένα εκ γενετής πρόβλημα και τα άτομα που προσέρχονται στον πλαστικό χειρουργό είναι ως επί το πλείστον ή παιδιά των πρώτων τάξεων του σχολείου ή νέοι, ενήλικες μεταξύ 20-30 ετών.

ΠΕΤΑΧΤΑ ΑΦΤΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Τα πεταχτά αφτιά αποτελούν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στα παιδιά, με αντίκτυπο ακόμη και στον ψυχισμό τους. Αυτό συμβαίνει διότι τα παιδιά που έχουν αυτό το πρόβλημα, στις πρώτες τάξεις του σχολείου, δέχονται συχνά τα κοροϊδευτικά σχόλια των συνομηλίκων τους. Τα μικρά παιδιά είναι πιο αυθόρμητα κι επομένως όχι τόσο διακριτικά στην κριτική που ασκούν.

Ωτοπλαστική

Επομένως, είναι πολύ συχνό φαινόμενο ένα μικρό παιδί να δέχεται σωρεία από κοροϊδευτικά σχόλια («παντόφλας», «ελεφαντάκι», «Ντάμπο», κ.α.), τα οποία του δημιουργούν έντονο ψυχολογικό πρόβλημα. Όταν υφίστανται τέτοιου είδους καταστάσεις, καλό είναι να γίνει η επέμβαση της ωτοπλαστικής σε αυτήν την ηλικία.
Η ωτοπλαστική μπορεί να γίνεται από την ηλικία των 5 ετών και άνω, διότι στην ηλικία αυτή τα αφτιά έχουν ήδη λάβει το 80% της τελικής τους ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει διότι στην παιδική ηλικία τα αφτιά είναι πιο ανεπτυγμένα αναλογικά με το υπόλοιπο σώμα. Μετά την ηλικία των 5 ετών, τα αφτιά έχουν μικρές μόνο μεταβολές και γι’ αυτό το αποτέλεσμα της ωτοπλαστικής θεωρείται μόνιμο, δηλαδή διαρκεί για πάντα.

ΠΕΤΑΧΤΑ ΑΦΤΙΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ

Μία άλλη ηλικία, στην οποία πολύ συχνά τα άτομα υποβάλλονται στη διόρθωση των αφεστώτων ώτων, είναι οι νεαρές ηλικίες, κυρίως της πρώτης δεκαετίας της ενηλικίωσης. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα υπάρχει πολύ περισσότερο η ανάγκη να αρέσει ο νέος ή η νέα. Η επέμβαση της διόρθωσης των πεταχτών αυτιών τους βοηθάει τόσο στις διαπροσωπικές τους σχέσεις όσο και στην αυτοεκτίμησή τους. Βέβαια, και σε αυτές τις περιπτώσεις βαθύτερο αίτιο συνήθως είναι το ψυχικό τραύμα της παιδικής ηλικίας.

Ωτοπλαστική

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Στις νεανικές ηλικίες η διαδικασία διόρθωσης στα πεταχτά αφτιά γίνεται με τοπική αναισθησία ως επί το πλείστον και δεν χρειάζεται νοσηλεία σε νοσοκομείο. Σε παιδικές ηλικίες όμως, λόγω της δυσκολίας να καθίσει για πολλή ώρα ακίνητο ένα παιδί, κάποιο είδος βαθύτερης αναισθησίας είναι συνήθως αναγκαίο.

Η επέμβαση αποσκοπεί στο να διαμορφωθεί ο σκελετός του αφτιού σε μία καινούρια θέση. Το είδος του προβλήματος δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις πεταχτών αφτιών. Ανάλογα με τη μορφή που έχει το αφτί, ο πλαστικός χειρουργός θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να το φέρει στην επιθυμητή θέση.
Το σχήμα του αφτιού εξαρτάται από το σκελετό του. Ο σκελετός αποτελείται από χόνδρο, πάνω στον οποίο επικάθεται το δέρμα. Ο χόνδρος έχει τις ιδιότητες του ελατηρίου, δηλαδή όπως και να τον μετακινήσεις, επανέρχεται πάντα στην αρχική θέση. Για το λόγο αυτό, η επέμβαση αποσκοπεί στο να αλλάξει μόνιμα το σχήμα του σκελετού, δηλαδή του χόνδρου. Αυτό γίνεται με χαράξεις που γίνονται πάνω στους χόνδρους και στήριξη στη νέα θέση με ειδικά ράμματα. Όταν ο οργανισμός ολοκληρώσει την επούλωση, ο σκελετός θα παραμείνει μόνιμα στη νέα του θέση.

Η διαδικασία της επέμβασης διαρκεί συνήθως από μία έως μιάμιση ώρα και αφότου τελειώσει μπορεί κανείς να πάει στο σπίτι του άμεσα, εφόσον έχει γίνει με τοπική αναισθησία ή μετά από λίγες ώρες, εάν έχει γίνει με βαθύτερη αναισθησία.

Όποιες τομές είναι αναγκαίες γίνονται μόνο στο πίσω μέρος του αφτιού και είναι πρακτικά αόρατες.
Η αίσθηση του πόνου μετά τη διαδικασία αυτή, είναι σχετική από άτομο σε άτομο. Κάποια άτομα δεν αισθάνονται καθόλου πόνο, κάποια άλλα αισθάνονται, αλλά με χρήση παυσίπονων το ρυθμίζουν αρκετά καλά.
Στο κεφάλι συνήθως υπάρχει μία ελαστική περίδεση, η οποία παραμένει για δύο ημέρες.

ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΑΦΤΙΩΝ

Πολλοί άνδρες και γυναίκες προσέρχονται ζητώντας να μικρύνουν τα αφτιά τους. Τις περισσότερες φορές αυτό δεν χρειάζεται, διότι τα αφτιά είναι κανονικά σε μέγεθος. Απλώς, τα πεταχτά αφτιά μοιάζουν να είναι και μεγαλύτερα. Όταν αυτά τοποθετηθούν στη φυσιολογική τους θέση, φαίνονται κανονικά πλέον και όχι μεγάλα.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα αφτιά είναι πράγματι μεγάλα σε μέγεθος. Τότε ο πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να αφαιρέσει τμήμα του χόνδρου. Οι τομές γίνονται στα σημεία των πτυχώσεων του αφτιού, έτσι ώστε να μη φαίνονται. Αναγκαστικά όμως εάν γίνει σμίκρυνση των αφτιών, θα πρέπει να γίνουν κάποιες τομές στο εξωτερικό μέρος του αφτιού, ενώ στην κλασσική ωτοπλαστική, όπου δεν γίνεται σμίκρυνση του αφτιού, οι τομές γίνονται μόνο στο πίσω μέρος του αφτιού και επομένως δεν είναι ορατές.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η επιστροφή στην εργασία θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει ακόμα και την επόμενη μέρα, πρακτικά όμως εξαρτάται από το πότε μπορεί κανείς να είναι εμφανίσιμος. Αυτό το αναφέρουμε διότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει κάποιο ελαφρύ πρήξιμο στα αφτιά. Άτομα που μπορούν να καλύπτουν τα αφτιά π.χ. μακριά μαλλιά, σκούφος, κ.λ.π., πολλές φορές επιστρέφουν στην εργασία τους ακόμη και την επόμενη ημέρα. Διαφορετικά, εάν τα αφτιά δεν μπορούν να καλυφθούν με κάποιο τρόπο και εφόσον δεν θέλει κανείς να εμφανιστεί στο περιβάλλον του με οίδημα στα αφτιά, μπορεί να χρειαστούν έως και 10 μέρες για να μπορέσει να είναι παρουσιάσιμος.

Ο βαθμός ικανοποίησης μετά την επέμβαση της ωτοπλαστικής είναι αρκετά μεγάλος και τα περισσότερα άτομα εκπλήσσονται με το ότι με μία σχετικά μικρή διαδικασία έχουν διορθώσει μία αρκετά ενοχλητική δυσμορφία που είχαν από την παιδική τους ηλικία. Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα αναρωτιούνται γιατί δεν είχαν κάνει τη διαδικασία αυτή αρκετά νωρίτερα.

Περισσότερες υπηρεσίες