Οι ασύμμετροι μαστοί μπορούν να επηρεάσουν ψυχολογικά τη γυναίκα;

Οι ασύμμετροι μαστοί μπορούν να επηρεάσουν ψυχολογικά τη γυναίκα;

Είναι γνωστό πως ο καθένας μας διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τον κάνουν να ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους. Το κάθε σώμα με τη σειρά του, παρουσιάζει κι αυτό μορφολογικές διαφορές, που συμπληρώνουν τη μοναδικότητα αυτή.

Πολλές φορές όμως η διαφορετικότητα έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Ασυμμετρία στους μαστούς και ψυχολογία

Στις γυναίκες παρατηρείται αρκετά συχνά η περίπτωση ασυμμετρίας μεταξύ των μαστών τους. Ασυμμετρία μπορεί να υπάρχει ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης τους. Επειδή ο μαστός είναι διαχρονικά ένα σύμβολο θηλυκότητας, σε πολλές γυναίκες, οι οποίες έχουν αισθητική διαφοροποίηση στους μαστούς τους, παρουσιάζονται χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και κοινωνικής αυτοπεποίθησης. Ιδιαίτερα, στις πιο νεαρές ηλικίες τα αποτελέσματα είναι περισσότερο αρνητικά αφού μια “δυσμορφία” στο σώμα ενός κοριτσιού κατά την εφηβεία, είναι αρκετά σημαντικός λόγος να προκαλέσει μια ψυχολογική κατάρρευση.

Η παρατήρηση αυτή απασχόλησε πολύ τους ερευνητές, ώστε έπειτα από πολυετείς κλινικές μελέτες και χειρουργικές επεμβάσεις αυξητικής στήθους ή άλλων επεμβατικών διαδικασιών με σκοπό την αισθητική ανάπλαση του στήθους, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα επόμενα χρόνια μετά την επέμβαση, οι γυναίκες είχαν σημαντικές βελτιώσεις στην αυτοεκτίμηση, την κοινωνικότητα, τους συναισθηματικούς τους ρόλους, καθώς και στη συνολική ψυχική τους υγεία, ιδιαίτερα στις πιο νεαρές ηλικίες.

Τη διαπίστωση αυτή επικυρώνει και πρόσφατο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Plastic and Reconstructive Surgery®, αναφέροντας πως η χειρουργική επέμβαση για την ασυμμετρία του μαστού σε νεαρές γυναίκες αποφέρει σημαντικές και συνεχείς βελτιώσεις στην ψυχοκοινωνική ποιότητα της ζωής τους.

Πως γίνεται η διόρθωση της ασυμμετρίας των μαστών

Η επέμβαση που πρέπει να γίνει για τη διόρθωση της ασυμμετρίας των μαστών εξατομικεύεται. Ο πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να κρίνει ποια είναι η καλύτερη μέθοδος ανάλογα με την περίπτωση και να προτείνει στη γυναίκα τις ενδεικνυόμενες επιλογές. Θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι επιθυμίες της γυναίκας για το τελικό μέγεθος που θέλει να έχουν οι μαστοί της.

Οι πιο συχνές υποπεριπτώσεις που εμφανίζονται είναι:

  • Και οι δυο μαστοί να είναι μικροί. Εκεί χρειάζεται μία αυξητική μαστών που θα είναι διαφορετικού βαθμού σε κάθε μαστό.
  • Ο ένας μαστός να είναι μικρός και ο άλλος κανονικού μεγέθους. Στη περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει αυξητική στήθους μόνο στον μικρό μαστό.
  • Ο ένας μαστός να είναι μικρότερος και ο άλλος είναι μεγαλύτερος από τον επιθυμητό. Στη περίπτωση αυτή γίνεται αυξητική μαστού στον έναν και μειωτική στον άλλον.
  • Και οι δυο μαστοί να είναι αρκετά μεγάλοι. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται μειωτική μαστών και στους δυο μαστούς αλλά με διαφορετικό βαθμό αφαίρεσης έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συμμετρία.
  • Ο ένας μαστός να είναι κανονικού μεγέθους και ο άλλος μεγάλου. Στη περίπτωση αυτή γίνεται μειωτική μαστών μόνο στον ένα μαστό αφήνοντας τον άλλον άθικτο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η απόλυτη συμμετρία δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί, αλλά ο στόχος είναι οι μαστοί να μην έχουν εμφανή διαφορά. Φυσικά, είναι πάντα προτεραιότητα το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό και το στήθος να φαίνεται ταιριαστό στο σωματότυπο της γυναίκας, συμβαδίζοντας και με τις επιθυμίες της.